l  BEPERKT CLUBREGLEMENT (update 07/03/2015)
                       
1° De vistijden
Alle wedstrijden geldig voor ons club kampioenschap duren vijf (5) uren. Bij onweer of eventuele gevaren voor de clubleden, zal het bestuur beslissen om deze wedstrijd te stoppen dan wel tijdelijk te onderbreken. De weging van de dan gevangen vis blijft geldig voor de einduitslag.

2° De signalen

1° fluitsignaal :    voeren en vissen
2° fluitsignaal :    nog vijf (5) minuten voor afsluiten
3° fluitsignaal :    einde van de wedstrijd, lijnen uit het water, gehaakte vissen moeten uit het water zijn om mee te tellen bij de weging

3° Bezette visplaatsen
Indien de in ons programma voorziene visplaats bij onze aankomst bezit is door een andere visclub of door meerdere vissers die onze wedstrijd kunnen beïnvloeden, dan zal het bestuur ter plaatse een andere visplaats (in de buurt) bepalen. Er zal dan in groep naar de nieuwe locatie gereden worden, desnoods met een aanpassing van de begin- en eind uur van de wedstrijd. Wedstrijden aan de kanalen worden aangevraagd bij het KLV en worden gemeld met enkele borden.

4° Aantal viswedstrijden
Vanaf het seizoen 2011 is er tijdens de vergadering van januari beslist om over te gaan van (8) naar twaalf (12) wedstrijden die meetellen voor het clubkampioenschap. Van deze wedstrijden worden de acht (8) beste uitslagen meegeteld voor de einduitslag van het kampioenschap. Bij gelijke stand wordt de volgende laagste puntenscore bijgeteld.

5° Prijzenverdeling na afsluiting van het visseizoen
Om de volledige prijs te ontvangen, moet het clublid aan minstens acht (8) wedstrijden hebben deelgenomen. Bij deelname van slechts zes (6) wedstrijden wordt het prijzengeld gehalveerd en bij minder dan zes (6) wedstrijden worden er geen prijzen meer uitbetaald.

6° Opruimen en achterlaten van afval op de visplaats
Binnen onze club hebben wij hierover de laatste jaren weinig of geen klachten. Wij willen echter blijven benadrukken dat iedere visser zijn eigen afval opruimt na de wedstrijd en dit zowel aan de visputten van andere clubs alsook en vooral aan het kanaal. Indien een clublid een boete oploopt voor het achterlaten van afval (kranten, potjes, etc...) dan kan de club hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

7° Verwittigen bij afwezigheid
Met uitzondering van enkele kleine misverstanden in het verleden wordt het melden van afwezigheden vrij goed opgevolgd. Vanaf 2006 heeft de club het standpunt ingenomen dat na twee (2) niet gemelde afwezigheden, dat er bij de volgende wedstrijd geen nummer wordt voorzien voor deze visser. De telefoon- of gsm nummers van de bestuursleden staan beneden op de activiteitenkalender. Deze regel zal in de toekomst strikt toegepast worden.

8° Lengte van de hengelroede
Onze club vist enkel met een vaste hengel van max. lengte van 10 meter + lengte lijn (draad) max. 5 meter (m.a.w. 15 meter totaal) met uitzondering van kanaal, waar enkel de lijn langer mag zijn. Vanaf seizoen 2014 is gevraagd om een afstand teken van 15 meter (stok + lijn) op de hengelstok te voorzien (vb.: lintje-tape etc...).

9° Vismaden
Het is bij wet verboden om nog met gekleurde vismaden (vooral rode maden) te vissen op Kanalen. Ook de clubs die visputten beheren zien niet graag gekleurde vismaden gebruiken. Als club hebben wij het standpunt ingenomen enkel nog witte vismaden als aas of voeder te gebruiken. Ander aas (kaster-pier etc...) mogen wel gebruikt.

10° Onthaken van de gevangen vissen
Dit geldt vooral voor visputten. Alle clubs waar wij gaan vissen vragen om de gevangen vis te onthaken in een emmer (met water natuurlijk). Het is veel beter voor de vis, deze blijft rustiger liggen en loopt minder verwondingen op. Houdt u ook aan deze regel, zodat wij als club altijd welkom blijven op visputten van de andere clubs.

11° Gebruik van leefnetten
Al onze wedstrijden op kanalen worden aangevraagd via het KLV (Kempische lijnvissers verbond). Deze officiële aanvraag brengte een administratieve kost met zich mee. Het staat dan wel toe om alle gevangen (toegelaten) vissen in het net te bewaren, dus ook de ondermaatse vissen. De toegelaten gevangen vissen worden bepaald door de visserijwetgeving (snoek en snoekbaars mogen niet meer in het leefnet, direct na de vangst terug te zetten).

12° Verzekering
Sinds 2004 jaren hebben wij als vereniging voor onze leden een verzekering afgesloten. Deze verzekering is geldig voor lichamelijk letsel van/naar of tijdens de viswedstrijden. Deze verzekering wordt door de clubkas betaald. Indien u een ongeval krijgt tijdens een van onze activiteiten, gelieve onmiddellijk de voorzitter en/of de secretaris in kennis te stellen. Formulieren voor de verzekeringsaangifte liggen bij hen ter beschikking.

13° Keuzerecht voor de nieuwe leden (bestuursvergadering 22/02/2006 beslist)
Nieuwe aangesloten leden, hebben bij het toetreden in de club, het eerste jaar van hun lidmaatschap nog geen recht om deel te nemen bij de jaarlijkse bestuursverkiezingen tijdens de algemene vergadering.

14° Verlaten visplaats (alg. vergadering 02/02/2013)
Een visser is verplicht zijn hengel uit het water te halen indien deze beslist een pauze te nemen, of zijn visplaats voor enige tijd te verlaten.